By

dakotajohnsonns: Happy Birthday Jamie Dornan! {May 1st,…dakotajohnsonns:

Happy Birthday Jamie Dornan! {May 1st, 1982}

Dakota Johnson Alphabet
↳ J for “Jamie Dornan”